LEMA 2016-17

EN MÍ BRILLA UNA ESTRELLA

16/5/18

BEDA KIDS. EDUCACIÓN INFANTIL.
EL MODELO BEDA KIDS está orientado a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés en Educación Infantil.

Con este MODELO pretendemos facilitar la mejora del inglés con nuestros alumnos de Educación Infantil.

Al igual que el PROGRAMA BEDA, BEDA KIDS se asienta en tres pilares fundamentales:

- La mejora cuantitativa y cualitativa de la enseñanza del inglés.
- La formación específica del profesorado.
- La evaluación del progreso de los niños de una manera innovadora, lúdica y divertida.

La metodología del profesorado es activa, divertida, flexible, globalizadora y estimuladora que pretende iniciar, desde los primeros años, el aprendizaje significativo de la lengua inglesa de manera natural.

El sistema de EVALUACIÓN BEDA KIDS se centra principalmente en las destrezas básicas. 

MUÍÑO DE PEDROSO. 3º e 4ºEP


TEMPUS NARÓN. MOLINO DE PEDROSO.
Talleres realizados:
         RECICLAXE.
     OBXECTIVOS:
- Promover o desenvolvemento sostible dotando de varias vidas aos materiais de refugo.
- Darse conta do excesivo materialismo que impera na sociedade.
- Traballar o sentimento de responsabilidade na conservación do noso patrimonio ambiental.
- Mellorar a autonomía persoal e as habilidades sociais das persoas participantes.
- Mellorar a psicomotricidade fina e creatividade do grupo.

         SUPERVIVENCIA.
      OBXECTIVOS:
 - Ser quen de atopar una ruta coa axuda dun compás magnético.
 - Mellorar a autonomía persoal e as habilidades sociais.
 - Traballar a capacidade de observación e de posta en relación do grupo.

        REALIZACIÓN DUNHA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
Coa construción desta cámara observamos a aplicación práctica da rama da física que estuda a óptica, a luz e  a formación das imaxes, e poñelo en relación co funcionamento do ollo humano. Realizamos fotografías en branco e negro coas cámaras construídas.

       ROBÓTICA.
    OBXECTIVOS:
Desenvolver as competencias básicas en tecnoloxía e profundizar en temas de sociabilización, iniciativa, creatividade, liderado e traballo colaborativo.